De L&vS Group bestaat sinds 2007 en is initieel ontstaan door de oprichting van L&vS Management Consulting: een bureau wat gespecialiseerd is in hoogwaardig change management. De L&vS Group bestaat uit BluPointAdaptifN-abled en Student Consultant. Een ecosysteem van vier ondernemingen gericht op het leveren van toegevoegde waarde voor onze klanten in de wereld van change management.

De ondernemingen versterken elkaar en binnen de groep zijn er kansen om een complete loopbaan te vullen. De visie van de L&vS Group is gericht op actuele ontwikkelingen, die voor organisaties op dit moment grote impact hebben en toekomstige ontwikkelingen die impact gaan hebben. De vier onderdelen van de L&vS Group geven daar invulling aan en tussen deze onderdelen speelt synergie een grote rol.

BluPoint

BluPoint is een toonaangevend consultancybureau, gespecialiseerd in change-/ projectmanagement op het gebied van Business Re-design, Business Integratie en Business Improvement. Deze diensten worden ingevuld in de vorm van programma management, projectmanagement en product ownership. Vanuit de regierol geeft BluPoint invulling aan succesvolle begeleiding van verandertrajecten, van initiatie tot implementatie.

Nergens anders vind je mensen die iedere dag zo enthousiast worden van het realiseren van de ambities van klanten. Hier komen we niet zomaar mee aanzetten, het trackrecord van BluPoint spreekt voor zich of vraag het anders eens aan onze klanten.

Adaptif

Adaptif helpt organisaties op integrale wijze zich aan te passen aan veeleisende omgevingen en helpt hen daarmee hun slagkracht significant te vergroten. De kracht van Adaptif ligt dan ook in deze integrale aanpak en ervaring. Adaptif werkt vanuit de overall business doelstellingen van de betreffende organisatie.

Bij Adaptif vind je de mensen die dromen van wendbare organisaties. Het Agile gedachtegoed stroomt hier door de aderen en wordt gebruikt om nieuwe manieren van werken succesvol te implementeren door middel van coaching, consulting en het begeleiden en faciliteren van volledige transities in de manier van werken binnen organisaties.

N-abled

Sinds november 2021 maakt ook N-Abled onderdeel uit van de L&vS Group. Uit onze ervaring blijkt dat veel organisaties worstelen met in control zijn op het projecten portfolio doordat het inzicht hierin onvolledig is. Dit leidt tot minder effectieve sturing op alle lagen van een organisatie en uit zich in projecten die buiten de planning lopen, meer gaan kosten en niet de waarde leveren die de organisatie verwacht. Portfolio’s lijden in de volle breedte, doordat resources niet efficiënt worden ingezet en er minder budget over blijft voor nieuwe projecten. Dit vraagt om een aanpak die de juiste informatie bijeenbrengt ten behoeve van sturing, zodat de ambities van de organisatie worden gerealiseerd. N-Abled zorgt dat er inzicht verkregen wordt in de conditie van het portfolio en draagt zorg voor de inrichting van een sturingsinstrument, op maat gemaakt voor onze klant, waar het tenslotte diep in de business verankerd wordt.

Student Consultant

Student Consultant is een strategisch en bedrijfskundig adviesbureau dat wordt gerund door hoogopgeleide en ambitieuze studenten. Onze consultants zijn jong, enthousiast en beschikken over een scherp perspectief waardoor zij innovatieve oplossingen leveren voor een breed scala aan vraagstukken van organisaties. Zij ontmoeten ambitieuze medestudenten door heel Nederland én leren van ervaren consultants van de L&vS Group door trainingen en coaching op projecten. Het geven van waardevol strategisch en bedrijfskundig advies, het ontwikkelen als ondernemer en de persoonlijke ontwikkeling staat bij Student Consultant centraal.